Sự việc cô gái cosplay phản cảm tại TP HCM đang khiến cho sự tranh luận của cư dân mạng vẫn chưa có hồi kết.