Ngày 14/4, tại tỉnh Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã làm lễ ra quân khai thác cao su năm 2011. Tham dự có đồng chí Trần Ngọc Thuận, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương – Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước.