Ông Đỗ Văn Hùng, Tổng giám đốc Cty CP Phân bón Việt Mỹ cho biết: Để giúp cho nông dân trồng lúa, cây trái sử dụng phân bón an toàn, hạ giá thành, tăng lợi nhuận, trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm nông cụ, vật tư, thiết bị nông nghiệp tổ chức tại Vũng Liêm, Vĩnh Long, Cty đã đăng cai 4 cuộc hội thảo về chuyển giao kỹ thuật sản xuất và cách sử dụng phân bón hiệu quả cho nông dân.