(du lich) - Công viên khủng long tỉnh Alberta là một di sản thế giới nằm ở phía đông thành phố Calgary, thuộc tỉnh Alberta của Canada.