Cao nguyên đá Đồng Văn được ghi nhận là 1 trong 77 công viên địa chất trên thế giới (của 24 quốc gia), bao gồm toàn bộ diện tích 4 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ. Nơi đây có cảnh quan địa chất và kiến tạo địa chất điển hình cho sự hình thành của lớp vỏ Trái đất ngày nay. Nơi còn tìm thấy hóa thạnh cổ sinh của các loài sinh vật như Tay Cuộn, bọ Ba Thùy... có niên đại khoảng 500 triệu năm về trước. Là nơi phát hiện khoảng 40 điểm di sản có giá trị tài nguyên mang ý nghĩa quốc gia và quốc tế, như 7 di sản về tiến hóa Trái đất, 7 di sản về vườn đá...