(Dân trí) - Sau một thời gian dài gây ô nhiễm môi truờng, phớt lờ kết luận của UBND thành phố Vinh, ngang nhiên sử dụng nhựa tái chế để sản xuất, đến nay Công ty CP nhựa Hùng Linh đã thừa nhận gây ô nhiễm môi truờng.