Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, phía Việt Nam đã nhất trí về mặt nguyên tắc với kế hoạch phát triển dự án Nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Nam Định với tổng giá trị đầu tư 4,5 tỉ USD do Công ty Taekwang Vina Industrial thực hiện.