- Công ty Đầu tư Xây dựng Vạn Tường là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996. Qua 15 xây dựng và trưởng thành, công ty đã không ngừng khẳng định vị trí và thương hiệu của mình, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay.