QĐND Online – Ngày 26 – 10 tại Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường (Quân khu 5) đã tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lần thứ IV.