(VEN) - Ngày 26/12/2009, Công ty TNHH Bằng Đại Lộc đã tổ chức lễ công bố chủ trương đầu tư liên doanh với Công ty TNHH Kimblelit Resources (Singapo) để cùng hợp tác triển khai 2 dự án khu công nghiệp (KCN) với diện tích 340 ha tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa và khu dân cư, tái định cư với diện tích 50 ha tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.