- Giám đốc Công ty IIG Việt Nam-bà Nguyễn Vũ Hồng Anh giải thích: vì muốn chuyển đồi ngành nghề kinh doanh nên Công ty đã trả lại giấy phép XKLĐ lên Bộ LĐ-TB&XH. Do vậy, các lao động đã ký hợp đồng vẫn được đảm bảo quyền lợi.