QĐND Online – Sáng 11-11, tại thị trấn Chư Ty của huyện Đức Cơ (Gia Lai), Công ty 74 (Binh đoàn 15) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Được thành lập từ năm 1975 đến nay, hàng nghìn thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế, gắn với xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.