Trở về nước sau 7 năm du học, chàng trai 19 tuổi Nguyễn Quốc Đức quyết định viết đơn lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ canh giữ đảo Trường Sa.