Những ngày cuối năm 2010, tại công trình xây dựng hồ chứa nước Đá mài- Tân kim ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, các đơn vị thi công đang hối hả làm việc để kịp kế hoạch chặn dòng vào quý 1/2011, mang dòng nước mát về tưới cho ruộng đồng đang khô hạn.