QĐND - Nhờ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, một số xã vùng cao huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có xã Sơn Lĩnh đã được đầu tư xây dựng các công trình nước sạch. Thế nhưng hiện nay hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cung cấp nước sạch đến các hộ gia đình ở xã Sơn Lĩnh đã hư hỏng nghiêm trọng, một số hạng mục hầu như bị tê liệt hoàn toàn.