Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng công tác y tế học đường tại Hà Nội vẫn đang còn nhiều tồn tại và vướng mắc. Liên quan đến những vấn đề này, phóng viên TTXVN đã trao đổi với Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh (ảnh) xung quanh những bất cập và giải pháp tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả các hoạt động chương trình y tế học đường, góp phần chăm sóc sức khỏe cho học sinh trên địa bàn thành phố.