Trong những ngày tháng Tám lịch sử này, chúng tôi đến thăm Đại tá Huỳnh Công Phố, nguyên Phó Giám đốc phụ trách an ninh, Công an tỉnh Khánh Hòa, được nghe ông kể về giải quyết vấn đề FULRO ở Phú Khánh (nay là Khánh Hòa và Phú Yên) những ngày đất nước mới được giải phóng.