PN - Ngày 28/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2009 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm.