(VOV) - Sáng 10/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp thứ 29 của Hội đồng nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm