Ngày 19/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm; triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.