Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến tháng 11-2010, cả nước đã có 185 trường ĐH và CĐ, 56 trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) được kiểm định chất lượng, hoàn thành báo cáo tự đánh giá, chiếm 45% tổng số các trường ĐH-CĐ trên toàn quốc. Công tác này được nhận định còn chậm và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các cơ sở giáo dục. Bộ GD&ĐT đặt ra mục tiêu, đến năm 2015, cả nước phải đạt 90% các trường ĐH hoàn thành báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng và đăng ký đánh giá ngoài.