Nghịch lý của bóng đá Việt Nam là càng lên chuyên nghiệp thì tuyến trẻ lại bị nhiều địa phương thả lỏng. Trong khi đó, công nghệ ngoại thì lại đang đổ vào Việt Nam ngày một dày.