Dân Việt - Giới truyền thông đưa tin, sắp tới, Công nương Anh Kate Middleton sẽ có một đêm “ngủ bụi” ngoài đường phố London.