Đến huyện đảo Trường Sa những ngày này sẽ bắt gặp nhiều đoàn công nhân đang dốc sức xây dựng các công trình nhà cửa nhằm tô đẹp thêm cho mảnh đất địa đầu của Tổ quốc.