TTO - * Công ty tôi có khoảng 25 nhân viên, đã làm thủ tục gia nhập công đoàn và có dấu của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nhưng khi triển khai thì công nhân không đồng ý làm đơn gia nhập, vậy công ty có phải đóng 2% đoàn phí hay không?