(VEN) - “Hiện nay về công nghệ chế biến đường tinh luyện, các nhà máy đường (NMĐ) của Việt Nam đã đạt trình độ công nghệ tiên tiến”. Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam để phản bác lại một số luồng dư luận cho rằng công nghệ chế biến và thiết bị của ngành mía đường Việt Nam lạc hậu khiến cho giá thành sản xuất đường bị “đội” lên cao, rất khó cạnh tranh với khu vực và thế giới cũng như gây thiệt hại nặng nề cho người tiêu dùng trong nước...