Việc sáng tạo ra trạm biến áp di động phòng nổ hầm lò 240KVA, điện áp 6/0,69(0,4)KV, kiểu TBHDP-240 của kỹ sư Trần Văn Chín và các cộng sự thuộc Công ty cổ phần Thiết bị điện- TKV đã mở ra một hướng đi mới trong an toàn khai thác than hầm lò.