Giới tiêu dùng ở TP.HCM bắt đầu lên sốt với những chiếc điện thoại công nghệ màn IGZO (một loại nguyên liệu oxit mới gồm indium, gallium và kẽm) của hãng điện tử Sharp của Nhật.