Điều gì xảy ra khi bạn nhấn pedan bên cạnh chân ga? Có những nguy hiểm tiềm ẩn nào liên quan đến phanh? Đó là những câu hỏi sẽ được trả lời trong bài viết này.