Hắn là tên tội phạm có số má nhất trong suốt hơn 20 năm qua trên địa bàn Hà Tĩnh kể từ khi tách tỉnh. Chỉ vì chút mâu thuẫn vặt với hàng xóm, hắn đã mang 2 quả lựu đạn ném vào một nhà hàng làm 4 người tử thương.