Vào làm việc tại các ngân hàng đang là mong muốn của nhiều người. Chạy vào các ngân hàng làm việc cũng vì thế mà trở thành câu chuyện xôn xao trên các trang diễn đàn.