(Ba bau) - Tôi mang thai tháng thứ 4 và đang phân vân không biết ăn thực phẩm chứa mật ong có an toàn không?