Lá hẹ là loại cây dễ kiếm, có nhiều tác dụng, đặc biệt dùng để chữa bệnh cho trẻ em.