Tại Hà Nội, ngày 7-1, Công đoàn Đường sắt VN đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phát động phong trào thi đua năm 2012.