SGTT.VN - Từ thuở sinh ra được cha mẹ ẵm bồng, ru dỗ nuôi nấng, dạy bảo cho đến lúc vào đời trở thành anh, chị, ông, bà... nhận được sự thương yêu, kính trọng ngưỡng mộ của bao người, mỗi chúng ta có đủ thời gian, tấm lòng, trí nhớ để kể ra, ghi nhớ hoặc chép lại rằng chúng ta đã được học qua bao nhiêu người thầy, vị thầy ở tất cả các lĩnh vực trong đời sống.