Đoàn Thanh tra liên ngành Sở Nội vụ và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm, vi phạm làm mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ của ông Nguyễn Văn Hai, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam kiêm giám đốc BVĐK Quảng Nam tại kết quả thanh tra số 682 do ông Trần Đình Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, Trưởng đoàn thanh tra ký ban hành ngày 7/9.