Chiều 24/11, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ, đồng chí Trần Văn Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trao quyết định của Chính phủ về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).