QĐND Online – Chiều 13-12, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X đã công bố danh sách 151 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X.