(Zing) - Để thưởng thức ''Avatar'' - bộ phim đầu tiên được trình chiếu tại Việt Nam dưới dạng 3D, bạn phải trả ít nhất là 80.000 đồng và cao nhất là 150.000 đồng.