(GDVN) - Thời gian này đã gần 300 trường Đại học trên cả nước công bố điểm thi, và khi niềm vui đến với người này thì cũng là lúc nỗi buồn ập đến với người khác.