Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 469 người được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó Giáo sư (PGS) năm 2012.