(PL&XH) - Theo thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội thì năm 2012, trường tuyển 250 chỉ tiêu hệ cử nhân. Đây là năm thứ 3 trường triển khai tuyển sinh trong nước và quốc tế.