(DVT.vn) - Giá bán điện sản xuất cao nhất 2.061 đồng/kWh. Giá bán điện kinh doanh cao nhất 3.193 đồng/kWh.