Công bố bảng giá điện sản xuất - kinh doanh năm 2011

DVT.vn -  1 tin đăng lại

Cong bo bang gia dien san xuat - kinh doanh nam 2011

(DVT.vn) - Giá bán điện sản xuất cao nhất 2.061 đồng/kWh. Giá bán điện kinh doanh cao nhất 3.193 đồng/kWh.

(DVT.vn) - Giá bán điện sản xuất cao nhất 2.061 đồng/kWh. Giá bán điện kinh doanh cao nhất 3.193 đồng/kWh.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BCT quy định về giá bán buôn, bán lẻ điện và hướng dẫn thực hiện giá điện.

Giá bán buôn điện bình quân các Tổng công ty điện lực mua điện từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các điểm giao nhận là 891,4 đồng/kWh (tính theo sản lượng điện giao nhận), bao gồm :

- Giá sản xuất điện bình quân tại điểm giao nhận (gồm giá phát điện giá mua điện nhập khẩu và tổn thất truyền tải) là 884,2 đồng/kWh .

- Chi phí bình quân cho điều độ hệ thống điện, điều hành và giao dịch thị trường điện, các dịch vụ phụ trợ và quản lý ngành là 7,15 đồng/kWh .

Giá truyền tải điện bình quân tính tại điểm giao nhận tương ứng với sản lượng điện truyền tải tại thời điểm giao nhận với lưới điện phân phối là 77,51 đồng/kWh.

Bảng giá điện bán lẻ sản xuất kinh doanh như sau:

Số TT

Đối tượng áp dụng

2011(đồng/kWh)

2010(đồng/kWh)

Thay đổi (%)

Giá bán điện sản xuất

1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

Giờ bình thường

1.043

898

16,1

Giờ thấp điểm

646

496

30,2

Giờ cao điểm

1.862

1.758

5,9

2

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 11 kv

Giờ bình thường

1.068

935

14,2

Giờ thấp điểm

670

518

29,3

Giờ cao điểm

1.937

1.825

6,1

3

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

Giờ bình thường

1.093

986

10,9

Giờ thấp điểm

6.83

556

Giờ cao điểm

1.999

1.885

6,0

4

Cấp điện áp dưới 6 kV

Giờ bình thường

1.139

1.023

11,3

Giờ thấp điểm

708

589

20,2

Giờ cao điểm

2.061

1.938

6,3

Giá bán điện kinh doanh

1

Từ 22 kV trở lên

Giờ bình thường

1.713

1.648

3,9

Giờ thấp điểm

968

902

7,3

Giờ cao điểm

2.955

2.943

0,4

2

Từ 6 kV đến dưới 22 kV

Giờ bình thường

1.838

1.766

4,1

Giờ thấp điểm

1.093

1.037

5,4

Giờ cao điểm

3.067

3.028

1,3

3

Dưới 6 kV

Giờ bình thường

1.862

1.846

0,9

Giờ thấp điểm

1.142

1.065

7,2

Giờ cao điểm

3.193

3.193

0

Bích Diệp