* Công an xã có lệnh mới được phạt giao thông * Người dân được quyền yêu cầu công an xã và lực lượng cảnh sát khác xuất trình lệnh huy động khi không có CSGT