Hỏi: Chào Báo Thanh Niên, em 23 tuổi, qua báo, em muốn hỏi bác sĩ về trường hợp của em: khoảng vài năm trở lại đây (gần 5 năm), không biết vì nguyên nhân nào, mà hai tay của em lúc nào cũng bị run, khiến em không thể nào kiểm soát được.