Tôi đã cho cháu đến lớp trở lại thì có cần phải kiêng gì khi đi học trở lại để tránh biến chứng về sau không?