(Eva tam chuyen) - Chị nên giáo dục giới tính cho con bằng những kiến thức cần thiết của độ tuổi.