TTO – Trưa 6-10, ông Võ Điện Biên, con trai cả đại tướng Võ Nguyên Giáp cho PV Tuổi Trẻ biết đang trên đường về quê lo tang lễ cha, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.