Đó là những vết đỏ, to như bị muỗi đốt, những vết này cứng dần và sau đó nổi 1 hoặc vài bóng nước ở trên vết đỏ này.